fbpx

Adatkezelési tájékoztató /GDPR/

Weboldal címe: brandkatapult.hu

 

imresszum-brandkatapult-leo

A

(Like Vital Kft.)

www.likevital.hu
www.vallalkozoleoshop.hu
www.brandkatapult.hu

természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

Adatkezelő neve: Like Vital Kft.
Verziószám: v1.0

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

 Érvényes: 2023. április 16-tól.

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató Letöltése

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót ide kattintva tudod letölteni nyomtatható formában (PDF)

Klikk a gombra

Tartalomjegyzék

2 Fejezet – Az adatkezelő adatai

2.1      Az adatkezelő adatai
2.2     DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

3 Fejezet – A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként, külön-külön meghatározva

3.1      Kezelt adattípusok köre
3.2     Kezelt személyes adatok, adatkezelési célokként, külön-külön meghatározva

4 Fejezet – A jogos érdek mérlegelése, hivatkozási pontok, adatok alapján

4.1      A jogos érdek mérlegelése, hivatkozási pontok, adatok alapján
4.2     IP Cím
4.3     Cookie (süti) adatok

5 Fejezet – Az adatkezelő egyedi adatkezelése

5.1      Az adatkezelő egyedi adatkezelése

10 Fejezet – Adatvédelem

10.1      Adatvédelmi incidens
10.2     Általános adatvédelmi szabályozások

11 Fejezet – Egyéb rendelkezések

11.1     Egyéb rendelkezések

12 Fejezet – Adatvédelmi kisokos (meghatározások)

12.1     Adatvédelmi kisokos (meghatározások)

1. Fejezet

Általános ­ nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó ­ tájékoztató

1.1 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja

A Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.(a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Like Vital Kft. adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

https://www.likevital.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato
https://www.vallalkozoleo.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato
https://vallalkozoleoshop.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato
https://zsigmondlaszlo.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato
címen.

Like Vital Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti a közönségét, ez előzőekben megadott webcímen.

Like Vital Kft. elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Like Vital Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

 

1.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”­ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ­ ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges ­ naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

1.3 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához, postázáshoz) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

2. Fejezet
Az adatkezelő adatai

2.1 Az adatkezelő adatai

Név: Like Vital kft.
Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.
Levelezési cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-304305
Adószám: HU 26145156-1-43

2.2 DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért amennyiben kérdése van társaságunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk kapcsolatba lépni. névlegesen kinevezett adatvédelmi tisztviselőnk szívesen áll a rendelkezésére.

Adatvédelmi tisztviselőnk neve: Zsigmond László
Levelezési címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.
E-mail címe: gdpr@likevital.hu
Telefonszáma: +36 20 27 63 163

3. Fejezet

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként,

külön-külön meghatározva

3.1 Kezelt adattípusok köre

 • Céges (vállalkozási) adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím)
 • Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (Vezeték- és keresztnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím)
 • A megrendelt szolgáltatás(ok)ra, termék(ek)re vonatkozó adatok (termékek neve, ára, mennyisége)
 • Regisztráció esetén felhasználónév, jelszó, egyéb fiók hozzáférési adatok
 • Banki átutalásos vagy online fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
 • Közösségi média (például facebook, instagram)
 • A süti (cookie)-adatok
3.2 Kezelt személyes adatok, adatkezelési célokként, külön-külön meghatározva

 

1. számú cél: –  ­ Weboldal (Web Shop) tagság regisztráció

Adatkezelés céljának leírása: Felhasználói fiók létrehozása és jogosultság meglétének ellenőrzése.

1. Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)

Név (cégnév): Like Vital Kft.

Képviselő (neve): Király Krisztina, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 27 63 163

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Adatkezelő adószáma: HU 26145156-1-43

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-304305

Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

2. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye:
https://vallalkozoleoshop.hu

 

3. Érintettek köre:
Mindazon természetes személyek köre, akik regisztrált felhasználói, vásárlói kívánnak lenni a https://vallalkozaspontshop.hu weboldalnak

 

4. Az adatok forrása:
Közvetlenül az érintettől felvett

5.  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél, jogalap)

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja:

Adat

Cél

Jogalap

Cégnév

Kapcsolatfelvétel, pontos azonosítás.

Szerződés teljesítése

Vezeték

Kapcsolatfelvétel, pontos azonosítás.

Szerződés teljesítése

Keresztnév

Kapcsolatfelvétel, pontos azonosítás.
Szerződés teljesítése

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel. Ellenőrző, tájékoztató e-mailek küldése.

Szerződés teljesítése

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés.

Szerződés teljesítése

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése

6. Az adatok kezelésének időtartama:

 

Kezdete (hol és mikor kértük el)

Vége (meddig tároljuk és mikor töröljük)

Regisztrációkor azonnal a webshop regisztrációs formjának kitöltésével tároljuk.

Felhasználó regisztrációs adatai, az utolsó bejelentkezéstől számított 5. év múlva automatikusan törlésre kerülnek. Felhasználó kérésére történő törlésével a felhasználói adatok haladéktalanul, (maximum 8 munkanapon belül) törlésre kerülnek.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Ki férhet hozzá az adathoz

Milyen okból férhet hozzá

Adatkezelő munkatársai.

Szerződés teljesítésének érdekéből. (Megrendelések, kérések teljesítése)

8. Adattovábbítás

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” 6. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

 

2. számú cél: –  ­ Weboldalon (Web Shopban) történő vásárlás

Adatkezelés céljának leírása: Az érintettek felhasználói fiókjukba belépve a kiválasztott termékeket megvásárolhassák.

1. Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)

Név (cégnév): Like Vital Kft.

Képviselő (neve): Király Krisztina, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 27 63 163

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Adatkezelő adószáma: HU 26145156-1-43

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-304305

Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

2. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye:
https://vallalkozoleoshop.hu

 

3. Érintettek köre:
Mindazon természetes személyek köre, akik regisztrált felhasználók és terméket szeretnének vásárolni a https://vallalkozoleoshop.hu weboldalon.

 

4. Az adatok forrása:
Közvetlenül az érintettől felvett

5.  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél, jogalap)

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja:

Adat

Cél

Jogalap

Vezeték

Azonosítás, a vásárlás lehetővé tétele.

Szerződés teljesítése

Keresztnév

Azonosítás, a vásárlás lehetővé tétele.

Szerződés teljesítése

Adószám

Törvény által előírt adatbekérés

Jogi kötelezettség

Telefonszám

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel. Ellenőrző, tájékoztató e-mailek küldése.

Szerződés teljesítése

Ország

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése

Település

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése

Irányítószám

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése

Cím (utca és házszám)

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.
Szerződés teljesítése

Számlázási név

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.

Jogi kötelezettség

Ország (számlázási)

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.
Jogi kötelezettség

Település (számlázási)

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.
Jogi kötelezettség

Irányítószám (számlázási)

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.
Jogi kötelezettség

Cím (utca és házszám) (számlázási)

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.

Jogi kötelezettség

Szállítási név (szállítási)

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.
Szerződés teljesítése 

Ország (szállítási)

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.
Szerződés teljesítése 

Település (szállítási)

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.
Szerződés teljesítése 

Irányítószám (szállítási)

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése 

Cím (utca és házszám) (szállítási)

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

Szerződés teljesítése 

6. Az adatok kezelésének időtartama:

 

Kezdete (hol és mikor kértük el)

Vége (meddig tároljuk és mikor töröljük)

A vásárláskor azonnal a webshop vásárlási formjának kitöltésével tároljuk.

Érintett személyes adatai, az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év múlva automatikusan törlésre kerülnek. A személyes adatok Érintett kérésére történő törlésével az adatok haladéktalanul, (maximum 8 munkanapon belül) törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek a számlázási adatok, melyeket, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kell meg őrizni.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Ki férhet hozzá az adathoz

Milyen okból férhet hozzá

Adatkezelő munkatársai.

Szerződés teljesítésének érdekéből.
(Megrendelések, kérések teljesítése)

8. Adattovábbítás

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” 6. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

 

3. számú cél: –  ­ Hírlevelezés

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére.

1. Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)

Név (cégnév): Like Vital Kft.

Képviselő (neve): Király Krisztina, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 27 63 163

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Adatkezelő adószáma: HU 26145156-1-43

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-304305

Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye:
www.vallalkozoleoshop.hu, www.barandkatapult.hu, oldalak.

 

3. Érintettek köre:
Mindazon természetes személyek köre, akik önkéntesen regisztráltak, hozzájárulásukat adták az www.brandkatapult.hu www.likevital.hu, www.vallalkozoleo.hu, www.vallalkozoleoshop.hu, www.kiralykrisztina.hu és a www.zsigmondlaszlo.hu,  weboldal valamely hírlevél feliratkozó formján, vagy valamely regisztrációs és vagy vásárlás folyamán check boksz bepipálásával.

 

4. Az adatok forrása:
Közvetlenül az érintettől felvett

5.  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél, jogalap)

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja:

Adat

Cél

Jogalap

Vezeték

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Keresztnév

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

E-mail cím

Reklám tartalmú és tájékoztató e-mailek küldése.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatok kezelésének időtartama:

 

Kezdete (hol és mikor kértük el)

Vége (meddig tároljuk és mikor töröljük)

Hírlevél feliratkozáskor azonnal a weboldal vagy a webshop adott formjának kitöltésével tároljuk.

A weboldal megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Ki férhet hozzá az adathoz

Milyen okból férhet hozzá

Adatkezelő munkatársai.

Hírlevelek küldése az érintettek részére.

8. Adattovábbítás

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” 6. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

 

4. számú cél: –  Telemarketing

Adatkezelés céljának leírása: Marketing tartalmú információ nyújtása a további termékről vagy szolgáltatásról, akciókról, rendezvényről, egyéb eseményről.

1. Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)

Név (cégnév): Like Vital Kft.

Képviselő (neve): Király Krisztina, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 27 63 163

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Adatkezelő adószáma: HU 26145156-1-43

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-304305

Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

2. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye:
www.vallalkozoleoshop.hu és www.brandkatapult.hu oldal.
 

 3. Érintettek köre:
Mindazon természetes személyek köre, akik önkéntesen regisztráltak, hozzájárulásukat adták az brandkatapult.hu www.likevital.hu, www.vallalkozoleo.hu, www.vallalkozoleoshop.hu www.kiralykrisztina.hu és a www.zsigmondlaszlo.hu weboldal valamely hírlevél feliratkozó formján, vagy valamely regisztrációs és vagy vásárlás folyamán check boksz bepipálásával.

 

4. Az adatok forrása:
Közvetlenül az érintettől felvett

5.  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél, jogalap)

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja:

Adat

Cél

Jogalap

Vezeték

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Keresztnév

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Telefonszám

Marketing tartalmú információ nyújtása a további termékről vagy szolgáltatásról, akciókról, rendezvényről, egyéb eseményről.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatok kezelésének időtartama:

 

Kezdete (hol és mikor kértük el)

Vége (meddig tároljuk és mikor töröljük)

Hírlevél feliratkozáskor azonnal, a weboldal vagy a webshop adott formjának kitöltésével tároljuk.

A weboldal megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Ki férhet hozzá az adathoz

Milyen okból férhet hozzá

Adatkezelő munkatársai.

Kommunikáció kezdeményezése az érintettekkel.

8. Adattovábbítás

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” 6. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

 

5. számú cél: –  A weboldalon szervezett játékokkal kapcsolatos adatok kezelése

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelekre való feliratkoztatás a lehetséges vásárlók, regisztrálók részére szervezett játékok alkalmával, valamely (aktuálisan meghirdetett) nyereményért fejében.

1. Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)

Név (cégnév): Like Vital Kft.

Képviselő (neve): Király Krisztina, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 27 63 163

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Adatkezelő adószáma: HU 26145156-1-43

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-304305

Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

2. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye:
www.vallalkozoleoshop.hu és a www.brandkatapult.hu oldalak

 

3. Érintettek köre:
Mindazon természetes személyek köre, akik önkéntesen regisztráltak, hozzájárulásukat adták az www.brandkatapult.hu www.likevital.hu, www. vallalkozoleo.hu, www. vallalkozoleoshop.hu, www.kiralykrisztina.hu  és a www.zsigmondlaszlo.hu weboldal valamely hírlevél feliratkozó formján, vagy valamely regisztrációs és vagy vásárlás folyamán check boksz bepipálásával.

 

4. Az adatok forrása:
Közvetlenül az érintettől felvett

5.  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél, jogalap)

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja:

Adat

Cél

Jogalap

Vezeték

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Keresztnév

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Telefonszám

Marketing tartalmú információ nyújtása a további termékről vagy szolgáltatásról, akciókról, rendezvényről, egyéb eseményről.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Cím

Marketing tartalmú információ nyújtása a további termékről vagy szolgáltatásról, akciókról, rendezvényről, egyéb eseményről.

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatok kezelésének időtartama:

 

Kezdete (hol és mikor kértük el)

Vége (meddig tároljuk és mikor töröljük)

Hírlevél feliratkozáskor azonnal, a weboldal vagy a webshop adott formjának kitöltésével tároljuk.

A weboldal megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Ki férhet hozzá az adathoz

Milyen okból férhet hozzá

Adatkezelő munkatársai.

Hírlevelek küldése az érintettek részére és személyes kommunikáció kezdeményezése az érintettekkel.

8. Adattovábbítás

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató “Adattovábbítások” 6. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

 

4. Fejezet

A jogos érdek mérlegelése, hivatkozási pontok, adatok alapján

4.1 Jogos érdek

A Vállalkozó jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az adatkezelővel jogvitája keletkezne, úgy az adatkezelő jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Kinek az érdekében hivatkozik az adatkezelő erre:
Vállalkozó, adatkezelő

Mi az Ön érdeke (alapvető joga):
Adatai titkossága

A két érdek súlyozásának leírása és eredménye:
A Vállalkozó, adatkezelő bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.

 

4.2 IP Cím

Kinek az érdekében hivatkozik az adatkezelő erre:
A Vállalkozó, adatkezelő weblapjának, továbbá a Vállalkozó, adatkezelő weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme

Mi az Ön érdeke (alapvető joga):
Adatai titkossága

A két érdek súlyozásának leírása és eredménye:
A Vállalkozó, adatkezelő az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Vállalkozó, adatkezelő által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagyarányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

4.3 Cookie (süti) adatok

Kinek az érdekében hivatkozik az adatkezelő erre:
A Vállalkozó, adatkezelő weblapjának, továbbá a Vállalkozó, adatkezelő weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)

Mi az Ön érdeke (alapvető joga):
Adatai titkossága

A két érdek súlyozásának leírása és eredménye:
A Vállalkozó, adatkezelő az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Vállalkozó, adatkezelő által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagyarányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

5. Fejezet

Az adatkezelő egyedi adatkezelése

Az adatkezelőnek nincsenek egyedi adatkezelési folyamatai.

6. Fejezet

Az adatkezelő adattovábbítása(i) / Adatfeldolgozók

Az adatkezelő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi partnereknek (külsős szolgáltatók, mint szállító, számlázási szolgáltató vagy bank) továbbít személyes adatot feldolgozás céljából. Vállalkozásunk minden adatfeldolgozóval szerződést kötött, melyben külön rész fogalakozik az adatok megfelelő védelmére vonatkozóan.

6.1 Adatfeldolgozók

Vállalkozásunk az alábbi adatfeldolgozókhoz (partnerekhez, beszállítókhoz) továbbít adatot:

Adat

6.1.1     Hírlevelezés

 

A Hírlevélszolgáltató adatai:

MailerLite hírlevélküldő rendszer

Adatfeldolgozó neve: UAB “MailerLite”

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hírlevélküldő rendszer szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

E-mail cím: info@mailerlite.com

Ügyfélszolgálat: https://help.mailerlite.com

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.mailerlite.com

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

A UAB “MailerLite”, Adatvédelmi Tájékoztatója itt érhető el: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

6.1.2     Szállítás

 

Áruszállítás (Magyar Posta)

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás

Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése, A megrendelt termékek pontos és hatékony kiszállításának érdekében a megrendelések szállítási adatait futárszolgálat részére (az egymásközti szerződésben meghatározott feltételek szerint) továbbítjuk.

A Magyar Posta Zrt., Adatvédelmi Tájékoztatója itt érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

A MPL közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a vevő nevét, címét a

megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

6.1.3     Szállítás

 

Áruszállítás (GLS)

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás

Az adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Telefonszám: +36 20 890-0660

E-mail cím: adatvedelem@gls-hungary.com

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése, A megrendelt termékek pontos és hatékony kiszállításának érdekében a megrendelések szállítási adatait futárszolgálat részére (az egymásközti szerződésben meghatározott feltételek szerint) továbbítjuk.

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.., Adatvédelmi Tájékoztatója itt érhető el: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/Privacy_policy_20211004_HU.pdf 

A GLS közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a vevő nevét, címét a

megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

6.1.4     Hosting – Szolgáltató

 

A Hosting -szolgáltató adatai (Hosting)

Adatfeldolgozó neve: SiteGround Spain S.L.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Személyes adatok tárolása. Technikai háttér biztosítása, hosting szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spain

Telefonszám: 901 100 099 and 91.266.35.17

E-mail cím: legal@siteground.com

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): https://www.siteground.com

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

A SiteGround Spain S.L., Adatvédelmi Szabályzata itt érhető el: https://www.siteground.com/privacy.htm

SiteGround DPO (GDPR)
Spanish agency, Data Protection Officer: Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Data Protection Officer telephone: 901 100 099 and 91.266.35.17
Data Protection Officer contact: privacy@siteground.com

6.1.5     Számlázó szoftverszolgáltató

 

A Számlázó szoftverszolgáltató adatai (Online Számlázás)

Adatfeldolgozó neve: Billingo Technologies Zrt.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázó szoftver biztosítása

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Telefonszám: +36 1 500 9496

E-mail cím: hello@billingo.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

A Billingo Technologies Zrt., Adatvédelmi Szabályzata itt érhető el: https://billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

6.1.6     Bankkártyás Fizetés szolgáltató

 

A Bankkártyás Fizetés szolgáltató adatai (Paylike)

Adatfeldolgozó neve: Paylike ApS.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Online fizetési szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

Telefonszám: +36 1 500 9480

E-mail cím: hello@paylike.hu, dt@datatilsynet.dk

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): https://paylike.com

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

A Paylike ApS., Adatvédelmi Szabályzata itt érhető el: https://paylike.hu/privacy/end-users/

6.1.7     Bankkártyás Fizetés szolgáltató

 

A Bankkártyás Fizetés szolgáltató adatai (PayPal (Europe))

Adatfeldolgozó neve: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Online fizetési szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

Telefonszám: 00353 1 436 9111

E-mail cím: https://www.paypal.com/hu/selfhelp/contact/email/t_s

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.paypal.com

Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

A PayPal (Europe), Adatvédelmi Szabályzata itt érhető el: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

6.8 Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n belül)

Társaságunk nem továbbít személyes adatot EU-n belülre.

6.9 Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n kívülre)

Társaságunk nem továbbít személyes adatot EU-n kívülre.

 

6.10 Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás

Vállalkozásunk az alábbi adatfeldolgozókhoz (partnerekhez, beszállítókhoz) továbbít adatot

 

Hozzájárulás:

Ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást az adatkezelő megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

 

Jogszabályi kötelezettség:

Az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak az adatkezelőtől adatokat bekérni.

 

Jogos érdek:

Az adatkezelő jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek az adatkezelővel jogvitája keletkezne, úgy az adatkezelő jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

7. Fejezet

Cookie-k (Sütik)

 

7.1      A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

7.2      Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Like Vital Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

7.3      Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Like Vital Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Like Vital Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

8. Fejezet

Az érintett jogai

8.1      Tájékoztatáshoz való jog

A Like Vital Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 A Like Vital Kft. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érthető el:
https://vallalkozoleoshop.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato

8.2      Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad:

 1. az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 2. az adatok forrásáról,
 3. az adatkezelés céljáról,
 4. jogalapjáról,
 5. időtartamáról,
 6. az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 7. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 8. továbbá ­ az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ­ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül (30 nap) adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő felé intézett adathozzáférési kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.3 Helyesbítés joga – Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok helyesbítéséhez való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.4 Törléshez való jog – Kérelmezheti személyes adatainak ­ a kötelező adatkezelés kivételével ­ törlését

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 2. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 3. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 4. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes:

 1. az hiányos vagy téves ­ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ­, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 3. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok törléséhez való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

 

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak ­ a kötelező adatkezelés kivételével ­ korlátozását

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok korlátozásához való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

 

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.6 Adathordozáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok hordozhatóságával való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Társaságunk nem alkalmaz egyedi és automatizált döntéshozatali folyamatokat, rendszereket!

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására ­ illetve az automata adatfeldolgozással kapcsolatos álláspont kifejtésére ­ az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.8 Tiltakozás joga – Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett ­ nyilatkozat formájában ­ az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény­kutatás
 3. vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ­ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ­ megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben tiltakozni szeretne a személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását, a személyes adatainak kezeléséhez azt az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

9. Fejezet

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

9.1 Első körben az adatkezelőnél éljen kérelmével, panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

Link (URL): https://vallalkozoleoshop.hu/kapcsolat

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Postai levelezés során: Like Vital Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

9.2 Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá ­ jogszabályilag ­ meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

Web: //naih.hu/

9.3 Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk

 

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

//ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

 

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

9.4 Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

 • jogainak megsértése esetén, valamint
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

 

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per ­ az érintett választása szerint ­ az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

10. Fejezet

Adatvédelem

10.1  Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb, a tudomásra jutástól számított 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

10.2 Általános adatvédelmi szabályozások

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat­ és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

 

11. Fejezet

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A  Like Vital Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ez a tartalom kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem számít pénzügyi vagy szakértői tanácsnak.

12. Fejezet

Adatvédelmi kisokos (meghatározások)

 1. a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ­ közvetlenül vagy közvetve ­ azonosítható természetes személy;
 3. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ­ különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret ­, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 4. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ­ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép­, hang­ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj­ vagy tenyérnyomat, DNS­minta, íriszkép) rögzítése is;
 8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából ­ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is ­ személyes adatok feldolgozását végzi;
 13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 14. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 15. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket ­ és ezáltal a fenyegetettséget ­ a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;